Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Steigerinstallatie in de buurt van een onder spanning staande elektriciteitsleiding

 • Wat gebeurde er?

  Om een nieuwe elektrische verbinding tot stand te brengen, werd een steigerploeg gevraagd een steiger op te zetten in de buurt van niet geïsoleerde, onder spanning staande componenten van een elektriciteitsmast en bovengrondse elektriciteitsleidingen.

  Het steigerpersoneel wist niet dat het systeem onder spanning stond.

  Terwijl de ploeg de steiger opbouwde, herkende een toezichthouder van de aannemer dat er elektrische apparatuur onder spanning stond en legde hij het werk stil.

  Een medewerker stond op een steiger op ongeveer 2 meter van de grond en bouwde de steiger naast onderdelen van een elektriciteitsmast en bovengrondse elektriciteitsleidingen.
 • Waarom gebeurde het?

  In de werkopdracht werd vastgesteld dat de energie vóór het steigerwerk afgesloten moest worden. Door fouten in de vergunningsprocedures voor het werk en het hete werk was de werkopdracht echter ontoereikend en werd geen rekening gehouden met relevante werktaken en bijbehorende gevaren.

  Men zag niet in dat voor de steigerwerkzaamheden een werkvergunning nodig was.

  Op de boorlocatie had een veiligheidsbespreking voor aannemers plaatsgevonden en afsluiting van energie was besproken, maar de steigerploeg was niet aanwezig.

  Omdat er voor het begin van de werkzaamheden niet effectief was gecommuniceerd en er geen verkenning van de bouwplaats had plaatsgevonden, kon de steigerploeg aan de slag gaan zonder dat de energie was afgesloten.

  De steiger voor de niet geïsoleerde, onder spanning staande onderdelen van de elektriciteitsmast en de bovengrondse elektriciteitsleidingen.
 • Wat hebben ze ervan geleerd?

  Zorg dat u de volgende punten kent en goed begrijpt:

  • De werkvergunningsprocedure en wanneer deze van toepassing is op de omvang van uw werkzaamheden en wanneer een vergunning nodig is.
  • De standaardprocedure voor afsluiting van energie en hoe deze van toepassing is op uw taken.

  Controleer en verbeter het werkvergunningsproces. Neem zo nodig werkwijzen op die gericht zijn op elektrische werkzaamheden en controle van de werkzaamheden (uitvoering, beheer, verificatie).

  Organiseer altijd een bespreking vóór het werk en een verkenning van de bouwplaats met alle betrokken medewerkers om kritische hoog risico activiteiten vast te stellen.

  Benadruk in veiligheidsbesprekingen de noodzaak om veranderende omstandigheden opnieuw te beoordelen en benadruk de bevoegdheid van mensen om het werk stil te leggen.

  Wanneer er meerdere vergunningen vereist zijn, kunt u overwegen een coördinator/projectoperator voor gelijktijdige werkzaamheden in te zetten.

  Zorg indien nodig voor (her)scholing van contractors over afsluiting van energie, de rollen en verantwoordelijkheden in werkvergunningen, gevaarherkenning en elektrische veiligheidsafstanden voor steigers.

  What learn - icon
 • Stel uzelf of uw team de vraag

  Hoe kan zoiets hier gebeuren?

  Hoe zorgen we ervoor dat de juiste mensen (of alle mensen) aanwezig zijn bij veiligheidsbesprekingen?

  Wat zou er gebeurd kunnen zijn als de toezichthouder niet had herkend dat het systeem onder spanning stond en de werkzaamheden niet had stilgelegd?

  Bent u ooit in een soortgelijke positie geweest als onderdeel van een team van een aannemer? Waarom was dat?

  Begrijpt u volledig wanneer een werkvergunning nodig is?  Hoe kunnen we het werkvergunningssysteem beter gebruiken?

  Ask your crew - icon
Gepubliceerd op 17/10/23 49 Views

Een steigerploeg kreeg opdracht een steiger op te bouwen binnen 5 meter/15 voet van een onder spanning staand en niet geïsoleerd systeem. De ploeg begon met het werk, niet wetende dat het systeem onder spanning stond. Een toezichthoudende medewerker herkende het gevaar van de onder spanning staande elektrische apparatuur en legde het werk onmiddellijk stil.