Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Mechanisch falen van instrument veroorzaakt gaslek nabij oliewaterput

 • Wat gebeurde er?

  Een werknemer bevond zich nabij een oliewaterput toen het alarm van zijn persoonlijke gasdetector afging.

  De gasdetector gas op 150 millimeter van de put een ontvlambare atmosfeer van 100% van de onderste ontploffingsgrens (lower explosion limit – LEL) aan.

  Middels eliminatie stelde de werknemer vast dat de gasbron de oliewaterafvoerleiding van de zuigende gaswasser op de schroefcompressor was.

  Hij schakelde de eenheid uit en bracht de lijntoezichthouder op de hoogte.

  De vorige controle was 19 uur voordien met succes voltooid.

  Gedurende deze tijdsspanne had 1.683 kg gas kunnen vrijkomen – gebaseerd op een lekdebiet van 88,6 kilogram/uur (geschat middels procesberekening).

  Niemand is gewond geraakt of getroffen door het incident.

  What happened - icon
 • Waarom gebeurde het?

  Mechanisch falen van instrument:

  • De niveauregelaar van de compressorgaswasser faalde gelijktijdig met de bescherming tegen een laag peil.
  • Dit leidde tot een stroomtraject naar de oliewaterafvoer, dat vrijkwam in de atmosfeer.

  Ontoereikende beproevingsprocedures en uitvoering van beproevingen.

  Normalisatie van het risico:

  • De oliewaterput werd als een veilig lozingspunt gezien.
  Why did it happen - icon
 • Wat hebben ze ervan geleerd?

  Bewerkstellig een verboden zone met harde barrière om de oliewaterput.

  Ontwerp/herontwerp de beschermingsfunctie tegen een laag peil in de gaswasser om de waarschijnlijkheid van gevaarlijke, niet aan het licht gekomen defecten te verkleinen.

  Ontwikkel specifieke beproevingsprocedures voor de beschermingsfunctie tegen een laag peil in de gaswasser en voer deze procedures uit.

  Normaliseer geen risico’s – de waterput werd als een veilig lozingspunt beschouwd.

  Leer van vorige incidenten – een gelijkaardig incident gebeurde twee maanden eerder op dezelfde locatie.

  What learn - icon
 • Stel uzelf of uw team de vraag

  Wat is het ergste dat had kunnen gebeuren?

  Heeft u iets dergelijks al eerder meegemaakt? Wat gebeurde er?

  Welke veiligheidsmaatregelen hebben we op onze locatie voor het voorkomen van gaslekken?

  • Hoe beproeven wij de beschermingsfunctie tegen een laag peil in de gaswasser?

  Welke risico's worden als ‘aanvaardbaar’ beschouwd? Behoren deze werkelijk genormaliseerd te zijn?

  Ask your crew - icon
Gepubliceerd op 09/11/23 29 Views

Een werknemer bevond zich nabij een oliewaterput toen een gasdetector op 150 millimeter afstand een ontvlambare atmosfeer van 100% van de onderste ontploffingsgrens (LEL) waarnam. De bron van het gas was de afvoerleiding van het oliewater. De eenheid werd uitgeschakeld.