Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Onjuiste aansluitingspraktijken leiden tot lekkage van rioolwater op de kaai

 • Wat gebeurde er?

  Een schip lag aan de kaai om rioolwater naar een rioolwatervrachtwagen te transfereren.

  De rioolwaterafvoerslang werd door het luik van de tank gehangen.

  30-40 liter rioolwater werd op de kaai gemorst.

  Er was geen lozing in de zee wegens een afgesloten betonnen zone op de kaai.

  Onjuiste aansluitingspraktijken – slang door het tankluik gehangen
 • Waarom gebeurde het?

  De juiste slangaansluiting was niet beschikbaar op de vrachtwagen.  De rioolwaterafvoerslang werd door het luik van de tank gehangen en slechts met een touw vastgemaakt..

  De onveilige toestand werd pas gemeld of aangevochten nadat de lekkage had plaatsgevonden.

  De vrachtwagenchauffeur kon tijdens de overbrenging niet met het schip communiceren, waardoor er een vertraagde reactie en afsluiting van de pomp op het schip was.

  Er werd geen checklist voor de overdracht van natte bulkgoederen ingevuld – de medewerkers lieten na een vereiste van het veiligheidsbeheersysteem (safety management system – SMS) van het bedrijf op te volgen.

  Why did it happen - icon
 • Wat hebben ze ervan geleerd?

  Bevestig dat voor alle vrachtwagens met vloeibaar afval compatibele slangaansluitingen en anti-zweepslagsets beschikbaar zijn.

  Bevestig dat alle apparatuur die wordt gebruikt voor de overbrenging van afvalwater en olie in goede staat verkeert en gecertificeerd is in overeenstemming met de lokale regelgeving.

  Stel radio’s of andere communicatieapparatuur ter beschikking voor gebruik tijdens overhevelingswerkzaamheden.

  Zorg ervoor dat alle werknemers de checklist voor overdracht van natte bulkgoederen met het oog op overheveling van opgebruikte olie en rioolwater invullen.

  Juiste verbinding met anti-zweepslagset
 • Stel uzelf of uw team de vraag

  Wat is de juiste manier om afvalvloeistoffen van schepen naar rioolwatervrachtwagens over te hevelen?

  Heeft u de juiste uitrusting die u nodig heeft om uw taak uit te voeren? Wat moet u doen als dat niet zo is?

  Hoe communiceert u met andere medewerkers? Is er een efficiëntere manier?

  Wat is onze noodprocedure voor lekken?

  Ask your crew - icon
Gepubliceerd op 21/11/23 128 Views

Een schip lag aan de kaai om rioolwater naar een rioolwatervrachtwagen te transfereren. 30-40 liter rioolwater werd op de kaai gemorst.