Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Meerdere verwondingen en een dodelijk slachtoffer na brand in put

 • Wat gebeurde er?

  Tijdens een routinematige offshore-boorputinterventie ter vervanging van een elektrische dompelpomp (electrical submersible pump – ESP) kwam gedurende 3 minuten koolwaterstof vrij op de boorvloer van de workover.

  Er werden instructies gegeven om de bron te beveiligen en met de opruiming van de olie te starten.

  De put werd veilig geacht nadat hij gedurende een bepaalde periode was geobserveerd.

  De hercirculatie van water werd gestart binnen de productielijn. Tijdens deze activiteit ontstond er een ontbranding onder de boorvloer, gevolgd door een brand op de workover en het platform.

  Het platform werd onmiddellijk stilgelegd en ontruimd.

  Vijf medewerkers werden gewond teruggevonden en een kraanmachinist werd dood aangetroffen op het kraanplatform.

  What happened - icon
 • Waarom gebeurde het?

  Er was olie op het hoofddek van het platform door toedoen van het vrijkomen van koolwaterstof.

  Er was gas onder de vloer van de boortoren wegens circulatie met een open eruptieafsluiter (blowout preventer – BOP), aangezien het elektriciteitssnoer en de stuurstroomleiding van de elektrische dompelpomp geen afsluiting van de eruptieafsluiter verzekerden.

  De aanwezigheid van koolwaterstoffen beïnvloedde de boorvloer, het hoofddek en de kraan. Het effect werd nog verergerd door de aanwezigheid van besloten ruimten om het platform heen.

  Er was geen continue monitoring voor explosieve mengsels, behoudens een vaste gasdetector op het platform – extractie van een elektrische dompelpomp werd als werkzaamheid met laag risico beschouwd.

  De aanwezigheid van koolwaterstoffen (gas en olie) beïnvloedde de boorvloer en het hoofdgedeelte van het platform.

  Vals vertrouwen in ‘routinematige’ activiteiten.

  Why did it happen - icon
 • Wat hebben ze ervan geleerd?

  Installeer vaste gasdetectoren voor explosieve mengsels in de workover-installatie.

  Zorg voor continu bijvullen en neem deze werkzaamheid op in het putprogramma.

  Verzeker afsluiting van de ringvormige eruptieafsluiter in aanwezigheid van een elektriciteitssnoer en stuurstroomleiding voor de elektrische dompelpomp, waardoor de veiligheidsvloeistof door de controleapparatuur van de put kan circuleren. Neem dit op in de procedures.

  Zorg ervoor dat medewerkers toegang hebben tot de juiste hulpmiddelen en apparatuur om de verzegeling van de eruptieafsluiter te voltooien.

  Verzeker een geschikte en veilige ontsnappingsroute uit de kraancabine.

  Bevestig dat de risicobeoordelingen voor gelijktijdige werkzaamheden (simultaneous operations – SIMOPS) de lay-out van de installatie omvatten, met het oog op de risico’s in verband met de aanwezigheid van explosieve mengsels en brandbeschermingsmaatregelen.

  What learn - icon
 • Stel uzelf of uw team de vraag

  Welke gasmetersystemen heeft u op uw locatie? Detecteert een van hen explosieve mengsels?

  Worden activiteiten met een lager risico minder zorgvuldig/meer onbekommerd behandeld dan activiteiten met een hoger risico? Zouden ze dat wel moeten worden?

  Beschikt u over alle apparatuur en PBM die u nodig heeft om uw taken veilig uit te voeren? Wat moet u doen als dat niet zo is?

  Wat moet u doen als er brand uitbreekt op onze locatie?

  Wat is ons ontsnappingsplan in geval van een incident? Zijn alle vluchtwegen gemarkeerd en bereikbaar in geval van nood?

  Ask your crew - icon
Gepubliceerd op 21/11/23 122 Views

Tijdens een routinematige offshore-boorputinterventie ter vervanging van een elektrische dompelpomp (electrical submersible pump – ESP) kwam koolwaterstof vrij op de boorvloer van de workover. De put werd veilig geacht, maar bij de herstart trad onder de boorvloer een ontbranding op. Vijf medewerkers werden gewond teruggevonden en een kraanmachinist werd dood aangetroffen op het kraanplatform.