Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Eén dodelijk slachtoffer en aanzienlijke schade na fakkelbrand op injectieplaats van put

 • Wat gebeurde er?

  Aan een injectieput werden werkzaamheden met coiled tubing uitgevoerd.

  De verdeler van de gasinjectie werd onder druk gelaten en afgesloten middels handmatige vleugelafsluiters.

  Een instrumentenplug werd onverwachts uit de flens van de handmatige vleugelafsluiter geworpen, waardoor een gaslek en daaropvolgende brand ontstonden.

  De fakkelbrand vernielde de coiled tubing-apparatuur en verspreidde zich naar nabijgelegen voertuigen.

  Een medewerker kreeg derdegraads brandwonden van de brand en overleed later.

  What happened - icon
 • Waarom gebeurde het?

  De procedure voor afsluiting van energie werd niet correct gevolgd – de scheidingsafsluiter aan de ingang van het boorplatform werd opengelaten.

  De schade aan de plug werd veroorzaakt door een externe schok. Het is mogelijk dat de mast van de coiled-tubing-installatie bewoog door toedoen van weersomstandigheden (inkomende zandstorm).

  Why did it happen - icon
 • Wat hebben ze ervan geleerd?

  Controleer of de procedure voor afsluiting van energie tijdens werkzaamheden met coiled tubing strikt gevolg wordt – pas de procedure voor vergrendelen en markeren (LOTO) toe.

  Zorg ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van de risico’s die aan hun taken verbonden zijn en van de veiligheidsmaatregelen en van kracht zijnde procedures.

  Zorg ervoor zorgen dat personeel getraind is voor noodsituaties.

  What learn - icon
 • Stel uzelf of uw team de vraag

  Heeft u ooit een brand door een gaslek gehad?

  • Wat gebeurde er?
  • Hoe had het voorkomen kunnen worden?

  Wat doet u om de afsluiting van energie te verifiëren?

  Zijn er risico’s verbonden aan het geografische gebied waarin wij onze activiteiten uitvoeren (d.w.z. weersomstandigheden/extreme temperaturen)? Welke maatregelen hebben wij om het risico te minimaliseren?

  Hoe ziet ons inspectieregime voor kritieke apparatuur eruit? Wat kunnen we nog meer doen?

  Wat is onze noodprocedure in geval van brand?

  Ask your crew - icon
Gepubliceerd op 30/11/23 160 Views

Aan een injectieput werden werkzaamheden met coiled tubing uitgevoerd. De verdeler van de gasinjectie werd afgesloten via de handmatige vleugelafsluiters. Een instrumentenplug werd onverwachts uit de flens van de handmatige vleugelafsluiter geworpen, waardoor een gaslek en daaropvolgende brand ontstonden.