Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Uitbraak van covid-19 op schip

 • Wat gebeurde er?

  Een bemanningslid op een schip meldde zich onwel te voelen met hoge temperatuur en hoesten – symptomen van covid-19. Acht passagiers meldden eveneens last te hebben van symptomen. Vijf passagiers die nauw contact hadden gehad met de bemanning, bleven vrij van symptomen.

  Op advies van de nationale covid-19-hulplijn moesten de bemanningsleden in quarantaine gaan en hun ziekteverloop zelf controleren. Tevens kregen ze het advies het nationale noodnummer te bellen als ze last kregen van ademnood of andere ernstige symptomen.

  Met steun van de kustwacht en de havenautoriteiten werd het schip in de haven gehouden.  Bemanning en passagiers met symptomen werden 14 dagen in quarantaine gehouden in een hotel. Degenen zonder symptomen werden naar huis gestuurd om daar in quarantaine te gaan volgens de nationale regels. Er werden medicijnen verstrekt om de temperatuur te verlagen en de patiënten werden drie dagen lang geobserveerd.

  Het schip werd 72 uur in quarantaine gehouden en er werd een contract gesloten met een commerciële partij om het schip te ontsmetten. Het schip werd dagelijks grondig gereinigd om verspreiding tot een minimum te beperken. De bemanning van het schip moest volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (PPM) dragen volgens medische normen om de aannemer toegang te verlenen tot het schip. Het schip werd ontsmet, met inbegrip van het gebruik van een 'nevelsysteem'. De persoonlijke kleding werd gewassen op meer dan 60°C. Andere PBM's werden op het schip achtergelaten voor ontsmetting.

  What happened - icon
 • Waarom gebeurde het?

  Het virus dat covid-19 (SAR-COV-2) veroorzaakt is zeer besmettelijk, zelfs voordat er symptomen optreden.

  Kleine schepen zijn besloten ruimten waar bemanning en passagiers zich op relatief korte afstand van elkaar bevinden.

  Het bemanningslid met symptomen bevond zich in de nabijheid van bemanning en passagiers.

  Why did it happen - icon
 • Wat hebben ze ervan geleerd?

  De exploitant van het schip heeft zijn covid-19-maatregelen herzien en bijgewerkt, met meer nadruk op screening vóór het aan boord gaan en preventieve quarantaine vóór het aan boord gaan.

  Planning vóór een covid-19-incident:

  • Stel vooraf een noodplan op met het industriële reinigingsbedrijf.
  • Bereid u voor om een schip 7 tot 10 dagen in quarantaine te houden. Win advies in van de nationale instanties, liefst vooraf.
  • De bemanning moet het schip voorbereiden en heeft uitgebreide persoonlijke beschermingsmiddelen nodig.

  Incidentenbeheer: Licht zo spoedig mogelijk de kustwacht, de havengezondheidsdienst en de nationale gezondheidsautoriteiten in bij een mogelijke covid-19-uitbraak. Zorg voor een duidelijk communicatieplan om verwarring te voorkomen.

  What learn - icon
 • Stel uzelf of uw team de vraag

  Hoe kan zoiets hier gebeuren?

  Wat zijn uw covid-19-preventieprotocollen? (Herinner uw bemanning hieraan)

  Is uw schip uitgerust met PBM's om het risico van besmetting tot een minimum te beperken?

  Bij een uitbraak:

  - Hoe kunt u snel contact opnemen met de gezondheidsautoriteiten (herinner uw bemanning aan het communicatieplan)?

  - Hoe kunnen besmette personen veilig in quarantaine gaan?

  Ask your crew - icon
Gepubliceerd op 30/10/23 117 Views

Een bemanningslid op een schip meldde zich onwel te voelen met hoge temperatuur en hoesten – symptomen van covid-19. Acht passagiers meldden eveneens last te hebben van symptomen. Vijf passagiers die nauw contact hadden gehad met de bemanning, bleven vrij van symptomen.