Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Vrijkomende hete olie en brand

Gepubliceerd op 08/01/24 56 Views

Een oliemonster van een warmteoverdrachtssysteem werd genomen doormiddel van het openen van een moeilijk bereikbare aftapkraan. Het systeem, 10barg en 250°C, liet plotseling en krachtig hete olie vrijkomen die boven het vlampunt lag. Ontsteking van de olie vond na 13 minuten plaats toen een operator, zonder antistatische veiligheidsschoenen en –kleding, probeerde het vrijkomen van olie te stoppen.

Stel uzelf of uw team de vraag:

  • Hoe kan zoiets hier gebeuren (bijv. op onze locatie)?
  • Welke veiligheidsmaatregelen (d.w.z. procedures, beheersingsmaatregelen, barrières) hebben we om het risico te beperken?
  • Hoe weten we of de risicobeheersingsmaatregelen/barrières werken?
  • Hoe moeten we onze procedures, beheersingsmaatregelen/barrières of de manier waarop we werken verbeteren of veranderen?

Origineel materiaal met dank aan het European Process Safety Centre