Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Hogereactordruk

Gepubliceerd op 22/11/23 42 Views

Een reactor werd langere tijd buiten gesloten zonder de nog aanwezige isocyanaatoplossing af te tappen. Stoom lekte door een gesloten regelklep naar de reactormantel. De reactortemperatuur steeg en het resterende materiaal begon te polymeriseren, wat resulteerde in een hoge druk en verstoppingen.

Stel uzelf of uw team de vraag:

  • Hoe kan zoiets hier gebeuren (bijv. op onze locatie)?
  • Welke veiligheidsmaatregelen (d.w.z. procedures, beheersingsmaatregelen, barrières) hebben we om het risico te beperken?
  • Hoe weten we of de risicobeheersingsmaatregelen/barrières werken?
  • Hoe moeten we onze procedures, beheersingsmaatregelen/barrières of de manier waarop we werken verbeteren of veranderen?

Met dank aan European Process Safety Centre