Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Steiger omgeduwd met twee medewerkers erop

 • Wat gebeurde er?

  Twee medewerkers voerden een luifelreiniging uit bij een tankstation en gebruikten daarvoor een 4 m/13 ft hoge steiger.

  Een medewerker op de grond probeerde de positie van de steiger te veranderen door hem te duwen.

  De steiger viel om en de twee medewerkers vielen op de grond.

  1 medewerker raakte gewond en moest aan hoofd en heup worden gehecht.

  De omgevallen steiger. Twee beschadigde emmers liggen onder de steiger.
 • Waarom gebeurde het?

  De werkzaamheden waren niet gepland of goedgekeurd door de exploitant.  Het was de bedoeling dat het werk werd gedaan met wissers en stokken om werken op hoogte te voorkomen.

  • De medewerkers droegen geen veiligheidsharnassen.
  • De medewerker op de grond hanteerde de steiger op een onveilige manier.

  De vorige dag had een inspecteur de werkzaamheden van dezelfde aannemer op een ander terrein stopgezet wegens ongeoorloofd gebruik van apparatuur. Desondanks bleven de aannemers de steiger gebruiken.

  De steigerconstructie was niet geïnspecteerd vóór het werk.

  Slechte veiligheidscultuur van de aannemer: personeel van de aannemer is niet gekwalificeerd en niet op de hoogte van de risico's.

  De omgevallen steiger naast het werkterrein. In de buurt staan geparkeerde auto's.
 • Wat hebben ze ervan geleerd?

  Maak alle personeelsleden en contractors bewust van de normen inzake goede werkwijzen en veiligheid.

  Controleer of alle veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.  Zorg ervoor dat iedereen zich bewust is van de risico's voordat het werk begint.

  Instorten, kantelen, van het platform vallen en vallende voorwerpen zijn enkele van de risico's van steigers.

  Ernstige of dodelijke ongevallen worden meestal veroorzaakt door ongeschikt gebruik van steigers, nalatigheid en het ontbreken van inspectie vóór het begin van de werkzaamheden.

  Bij werkzaamheden op hoogte moeten steeds adequate persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gedragen.

  Er moeten harnassen worden gedragen, die altijd aan een vast punt of een reddingslijn worden bevestigd.

  What learn - icon
 • Stel uzelf of uw team de vraag

  Hoe kan zoiets hier gebeuren?

  Moeten we voor het werk van vandaag een steiger gebruiken, of kunnen we een andere, veiligere manier vinden om te werken?

  Hoe zou u ingrijpen als u dit zag gebeuren op onze locatie?  Aan wie zou u het melden?

  Wat kunnen we nog meer leren van dit incident?

  Ask your crew - icon
Gepubliceerd op 24/10/23 37 Views

Een steiger waarop twee medewerkers aan het werk waren, werd omgeduwd. Het gebruik van een steiger was niet toegestaan en er was geen valbeveiliging aanwezig.