Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Waterstof ontluchting

Gepubliceerd op 30/11/23 43 Views

Waterstof werd door een drukventiel vrijgegeven en ontstoken wat leidde tot schade. De aanvankelijk geïnstalleerde ontluchtingsleiding was gedemonteerd na beschadigd te zijn door hoge reactiekrachten tijdens een eerdere explosieve vrijgave. Er was besloten om te wachten tot de volgende onderhoudsdag om de ontluchtingsleiding te repareren.

Stel uzelf of uw team de vraag:

  • Hoe kan zoiets hier gebeuren (bijv. op onze locatie)?
  • Welke veiligheidsmaatregelen (d.w.z. procedures, beheersingsmaatregelen, barrières) hebben we om het risico te beperken?
  • Hoe weten we of de risicobeheersingsmaatregelen/barrières werken?
  • Hoe moeten we onze procedures, beheersingsmaatregelen/barrières of de manier waarop we werken verbeteren of veranderen?

Met dank aan European Process Safety Centre