Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Gas Explosie in een Kraakinstallatie

Gepubliceerd op 19/02/24 70 Views

Tijdens het opstarten van een waterstof kraakinstallatie verdween het vloeistofniveau in de hogedrukscheider (HP). Gas brak door naar de lagedrukscheider (LP). Hierdoor ontstond een overdruk met een breuk tot gevolg. De ontstane gaswolk ontbrandde heftig.

Stel uzelf of uw team de vraag:

  • Hoe kan zoiets hier gebeuren (bijv. op onze locatie)?
  • Welke veiligheidsmaatregelen (d.w.z. procedures, beheersingsmaatregelen, barrières) hebben we om het risico te beperken?
  • Hoe weten we of de risicobeheersingsmaatregelen/barrières werken?
  • Hoe moeten we onze procedures, beheersingsmaatregelen/barrières of de manier waarop we werken verbeteren of veranderen?

Origineel materiaal met dank aan het European Process Safety Centre