Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Kooldioxide vergiftiging

Gepubliceerd op 14/02/24 58 Views

In een laboratorium was een restant vast CO2 (droog ijs) opgeslagen in een gekoelde kast. Bij het betreden van deze ruimte werd een persoon onwel door het CO2 gas.

Stel uzelf of uw team de vraag:

  • Hoe kan zoiets hier gebeuren (bijv. op onze locatie)?
  • Welke veiligheidsmaatregelen (d.w.z. procedures, beheersingsmaatregelen, barrières) hebben we om het risico te beperken?
  • Hoe weten we of de risicobeheersingsmaatregelen/barrières werken?
  • Hoe moeten we onze procedures, beheersingsmaatregelen/barrières of de manier waarop we werken verbeteren of veranderen?

Origineel materiaal met dank aan het European Process Safety Centre