Tambahkan ke skrin utama

Sekiranya anda ingin menambahkan aplikasi ini ke skrin utama ketik dan kemudian 'Tambah ke Skrin Utama'.

Terma dan syarat

Sila baca terma dan syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan laman web, produk dan perkhidmatan EI.

Maklumat yang terdapat di Toolbox hanya untuk tujuan maklumat umum. Walaupun EI dan penyumbangnya telah memberikan perhatian yang wajar dalam pemilihan kandungan yang terdapat di Toolbox, tidak ada pernyataan atau jaminan, tersurat atau tersirat, yang dibuat oleh EI mengenai penggunaan, kesesuaian, ketepatan atau kelengkapan maklumat yang terdapat pada Toolbox. EI tidak bertanggungjawab sama sekali atas penggunaan maklumat yang terdapat di Toolbox. Bahan dan maklumat diberikan kepada anda dengan syarat anda, atau orang lain yang menerimanya, akan membuat penentuan sendiri mengenai kesesuaian mereka untuk tujuan yang dicadangkan sebelum penggunaannya. Baik EI dan penyumbang mana-mana pihak tidak akan bertanggungjawab dengan apa-apa kerugian, kos atau kerosakan liabiliti yang timbul akibat penggunaan maklumat yang terdapat di Toolbox. Dalam menerapkan perhatian yang wajar dalam pemilihan kandungan yang terdapat di sini, EI berhak untuk membuang atau menolak kandungan yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan, nilai teras dan komitmen EI yang dinyatakan. Tidak ada pernyataan atau jaminan, baik yang tersurat mahupun tersirat, daripada kualiti yang dapat diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan atau penggunaan tertentu, atau sifat lain apa pun yang dibuat berkenaan dengan bahan, produk dan maklumat yang terdapat dalam atau tersedia melalui Toolbox.

Menggunakan laman web kami

Laman web utama EI - https://www.energyinst.org dan laman web kita yang lain – https://www.ieweek.co.uk, https://publishing.energyinst.org, http://knowledge.energyinst.org, https://www.gplusoffshorewind.com , https://toolbox.energyinst.org, https://safetyon.com/ dan mana-mana sub domain daripadanya - dihoskan oleh Squiz Ltd bagi pihak EI.  Ini disebut secara kolektif di sini sebagai "Laman". Akses ke, dan penggunaan, "Laman" tertakluk pada Terma dan Syarat yang dinyatakan di bawah. Penggunaan Laman web anda menandakan persetujuan anda terhadap Terma dan Syarat dan Dasar Privasi EI.

Kami mungkin membuat perubahan pada syarat ini

Kami meminda syarat-syarat ini dari semasa ke semasa. Setiap kali anda ingin menggunakan Laman web kami, periksa syarat-syarat ini untuk memastikan anda memahami syarat yang berlaku pada masa itu.

Kami mungkin menggantung atau menarik balik Laman web kami

Laman web kami disediakan secara percuma, selain daripada yang dikenakan bayaran langganan atau pembelian untuk akses ke kandungan terhad. Kami tidak menjamin bahawa Laman web kami, atau kandungan di dalamnya, akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu. Kami boleh menggantung atau menarik balik atau menyekat ketersediaan semua atau mana-mana bahagian Laman web kami atas sebab perniagaan atau operasi. Kami akan cuba memberi anda notis yang munasabah mengenai penangguhan atau penarikan balik. Anda juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua orang yang mengakses Laman web kami melalui sambungan internet anda mengetahui syarat penggunaan ini dan terma dan syarat lain yang berlaku, dan bahawa mereka mematuhinya.

Maklumat di Laman web

Maklumat yang terdapat di Laman ialah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Walaupun EI dan penyumbangnya telah memberikan perhatian yang sewajarnya dalam pemilihan isi yang terdapat di Laman web, tidak ada pernyataan atau jaminan, tersurat atau tersirat, yang dibuat oleh EI berkenaan dengan penerapan, kesesuaian, ketepatan atau kelengkapan maklumat yang terdapat di Laman. EI tidak bertanggungjawab sama sekali untuk penggunaan maklumat yang terdapat di Laman web. Bahan dan maklumat diberikan kepada anda dengan syarat anda, atau orang lain yang menerimanya, akan membuat penentuan sendiri mengenai kesesuaian mereka untuk tujuan yang dicadangkan sebelum penggunaannya. Baik EI mahupun penyumbang mana-mana pihak tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kehilangan, kos atau kerosakan liabiliti yang timbul akibat penggunaan maklumat yang terdapat di Laman web. Dalam menerapkan perhatian yang wajar dalam pemilihan kandungan yang terdapat di sini, EI berhak untuk membuang atau menolak kandungan yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan, nilai teras dan komitmen EI yang dinyatakan. Tidak ada pernyataan atau jaminan, baik yang tersurat maupun tersirat, daripada kualiti yang dapat diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan atau penggunaan tertentu, atau sifat lain apa pun yang dibuat berkenaan dengan bahan, produk dan maklumat yang terdapat di atau tersedia melalui Laman web. Apabila Laman web memberi anda kemudahan untuk melanggan atau membeli produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh EI atau sekutunya, syarat dan syarat kontrak tambahan mungkin berlaku; anda harus membaca pesanan atau borang pendaftaran yang sesuai dengan teliti.

Anda mesti menyimpan butiran akaun anda dengan selamat

Sekiranya anda memilih, atau anda diberikan, kod pengenalan pengguna, kata laluan atau maklumat lain sebagai sebahagian daripada prosedur keselamatan kami, anda mesti menganggap maklumat tersebut sebagai rahsia. Anda tidak boleh mendedahkannya kepada pihak ketiga. Kami berhak untuk mematikan mana-mana kod pengenalan pengguna atau kata laluan, sama ada yang dipilih oleh anda atau diperuntukkan oleh kami, pada bila-bila masa, jika pada pendapat kami yang munasabah, anda gagal mematuhi mana-mana peruntukan syarat-syarat penggunaan ini. Sekiranya anda mengetahui atau mengesyaki bahawa orang lain selain anda mengetahui kod atau kata laluan pengenalan pengguna anda, anda mesti segera memberitahu kami di comms@energyinst.org.

Pemilikan kandungan

Dalam membuat arkib pengetahuan dan maklumat tenaga, EI berusaha untuk menyediakan akses ke pelbagai data dan sumber. Dengan demikian, EI secara eksplisit mengaitkan pemilikan kandungan, yang dinyatakan dalam catatan individu. EI berusaha sedaya upaya untuk menghubungi sumber kandungan asli untuk mendapatkan kebenaran untuk melampirkan PDF atau fail serupa ke rekod di Laman. Sekiranya berkenaan, EI menyediakan pautan ke kandungan luaran. Pautan ini disediakan untuk beberapa sebab, termasuk untuk maklumat lebih lanjut atau bahan sumber utama yang lain; untuk maklumat latar belakang; untuk maklumat praktikal yang berguna; untuk komen lebih lanjut. Laman web luaran tidak berada di bawah kawalan editorial EI dan EI tidak bertanggungjawab terhadap kandungannya. Ini kerana EI tidak menghasilkannya atau mengekalkan / mengemas kini; EI tidak dapat mengubahnya; mereka boleh diubah tanpa pengetahuan atau persetujuan EI. Pautan ke laman web luaran tidak boleh dilihat sebagai sokongan laman web atau produk, perkhidmatan atau maklumat yang ditawarkan oleh pemilik laman web.

Kandungan yang dihasilkan pengguna tidak disetujui oleh kami

Laman web boleh merangkumi maklumat dan bahan yang dimuat naik oleh pengguna Laman web lain, termasuk ke papan buletin dan ruang sembang. Maklumat dan bahan ini belum disahkan atau diluluskan oleh kami. Pandangan yang dinyatakan oleh pengguna lain di Laman kami tidak mewakili pandangan atau nilai kami.

Memuat naik kandungan ke laman web kami

Setiap kali anda menggunakan ciri yang membolehkan anda memuat naik kandungan ke Laman web kami, atau untuk menghubungi pengguna Laman web kami yang lain, anda mesti mematuhi standard kandungan yang munasabah yang mungkin kami terbitkan dari semasa ke semasa. Piawaian kandungan ini berlaku untuk semua dan semua bahan yang anda sumbangkan ke laman web kami (Sumbangan), dan untuk perkhidmatan interaktif yang berkaitan dengannya (Standard Kandungan). Standard Kandungan mesti dipatuhi dengan semangat dan juga surat. Piawaian tersebut berlaku untuk setiap bahagian Sumbangan dan juga keseluruhannya. Sumbangan mestilah tepat (di mana ia menyatakan fakta); benar-benar diadakan (di mana ia menyatakan pendapat); mematuhi undang-undang yang berlaku di England dan Wales dan di mana-mana negara dari mana ia disiarkan.

Sumbangan tidak boleh memfitnah mana-mana orang; tidak senonoh, menyinggung perasaan, membenci atau menimbulkan keradangan; mempromosikan bahan seksual eksplisit; mempromosikan keganasan mempromosikan diskriminasi berdasarkan bangsa, jantina, agama, kewarganegaraan, kecacatan, orientasi seksual atau usia; melanggar hak cipta, hak pangkalan data atau cap dagang orang lain; berkemungkinan memperdaya mana-mana orang; melanggar kewajipan undang-undang yang terhutang kepada pihak ketiga, seperti tugas kontrak atau kewajipan kepercayaan; mempromosikan aktiviti haram; menghina mahkamah; mengancam, menyalahgunakan atau menyerang privasi orang lain, atau menyebabkan kegusaran, ketidakselesaan atau kegelisahan yang tidak perlu; cenderung mengganggu, menyakitkan hati, memalukan, mencemaskan atau mengganggu orang lain. menyamar sebagai mana-mana orang, atau menyalahtafsirkan identiti atau hubungan anda dengan mana-mana orang. memberikan gambaran bahawa Sumbangan berasal daripada kami, jika ini tidak berlaku; menganjurkan, mempromosikan, menghasut mana-mana pihak untuk melakukan, atau membantu sebarang tindakan yang menyalahi undang-undang atau jenayah seperti (hanya sebagai contoh) pelanggaran hak cipta atau penyalahgunaan komputer; mengandungi pernyataan yang anda ketahui atau percayai, atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai, bahawa orang awam kepada siapa penyataan itu, atau akan diterbitkan, mungkin akan difahami sebagai galakan langsung atau tidak langsung atau dorongan lain kepada suruhanjaya itu, penyediaan atau penghasutan tindakan keganasan; mengandungi sebarang iklan atau mempromosikan perkhidmatan atau pautan web ke laman web lain.

Apabila kami menganggap bahawa pelanggaran Standard Kandungan di atas telah berlaku, kami dapat mengambil tindakan yang kami anggap sesuai. Anda menjamin bahawa sebarang Sumbangan mematuhi Piawaian Kandungan di atas (atau piawaian lain yang mungkin kami gunakan dari semasa ke semasa), dan anda akan bertanggungjawab kepada kami dan memberi ganti rugi kepada kami atas sebarang pelanggaran jaminan tersebut. Ini bermaksud anda akan bertanggungjawab atas segala kehilangan atau kerosakan yang kami alami akibat pelanggaran jaminan anda. Sebarang kandungan yang anda muat naik ke Laman web kami akan dianggap tidak rahsia dan tidak dimiliki, melainkan anda secara tegas menasihati kami sebaliknya. Anda mengekalkan semua hak pemilikan anda dalam kandungan anda, tetapi anda diminta untuk memberi kami dan pengguna lain laman web kami lesen terhad untuk menggunakan, menyimpan dan menyalin kandungan tersebut dan untuk mengedarkan dan membuatnya tersedia kepada pihak ketiga. Hak yang anda lesenkan kepada kami dijelaskan di bawah.

Kami juga berhak untuk mendedahkan identiti anda kepada mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa sebarang kandungan yang disiarkan atau dimuat naik oleh anda ke laman web kami merupakan pelanggaran hak harta intelek mereka, atau hak mereka untuk privasi. Kami berhak untuk menghapus sebarang catatan yang anda buat di laman web kami jika, menurut pendapat kami, siaran anda tidak mematuhi piawaian kandungan yang dinyatakan dalam Dasar Penggunaan yang Boleh Diterima. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengamankan dan menyandarkan kandungan anda.

Hak yang anda berikan kepada kami untuk menggunakan bahan yang anda muat naik

Apabila anda memuat naik atau menyiarkan kandungan ke Laman web kami, melainkan anda secara tegas menasihati kami, anda memberi kami hak berikut untuk menggunakan kandungan tersebut. Anda memberikan kepada EI lesen kekal, di seluruh dunia, tanpa eksklusif, bebas royalti, yang boleh dipindah milik untuk menggunakan, memperbanyak, menyebarkan, menyiapkan karya terbitan, memaparkan, dan melakukan apa-apa kandungan buatan pengguna yang dimuat naik ke Laman web kami. Tidak ada sekatan terhadap hak EI untuk menggunakan kandungan tersebut untuk tujuan komersialnya sendiri.

Virus

Kami tidak menjamin bahawa Laman web kami akan selamat atau bebas daripada pepijat atau virus. Anda bertanggungjawab untuk mengkonfigurasi teknologi maklumat, program komputer dan platform anda untuk mengakses Laman web kami. Anda harus menggunakan perisian perlindungan virus anda sendiri. Anda tidak boleh menyalahgunakan Laman web kami dengan sengaja memperkenalkan virus, trojan, cecacing, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi. Anda tidak boleh berusaha untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran ke Laman web kami, pelayan tempat Laman web kami disimpan atau pelayan, komputer atau pangkalan data yang disambungkan ke Laman web kami. Anda tidak boleh menyerang Laman web kami melalui serangan penolakan perkhidmatan atau serangan penolakan perkhidmatan yang diedarkan. Dengan melanggar peruntukan ini, anda akan melakukan kesalahan jenayah di bawah Akta Penyalahgunaan Komputer 1990. Kami akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berkuasa penegakan undang-undang yang berkaitan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran, hak anda untuk menggunakan laman web kami akan terhenti serta-merta.

Hak Cipta

EI ialah pemilik atau pemegang lesen semua hak harta intelek di Laman web kami, dan dalam bahan yang diterbitkan di atasnya, kecuali dinyatakan sebaliknya.  Karya-karya tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian di seluruh dunia. Semua hak tersebut terpelihara.

Salinan dokumen yang terdapat di Laman hanya boleh disediakan untuk tujuan maklumat dan semata-mata untuk kegunaan peribadi pengguna Laman web. Sebarang penggunaan atau pengeluaran semula dokumen tersebut untuk tujuan lain dilarang secara nyata tanpa kebenaran bertulis dari EI. Tidak ada lesen atau hak, selain hak untuk melihat di Laman, yang diberikan kepada setiap orang berkenaan dengan hak harta intelek. Pengunjung yang mengakses fail terhad (iaitu dokumen yang tersedia sebagai sebahagian daripada langganan atau dibeli dari Laman) juga mesti bersetuju dengan Perjanjian Lesen (lihat ‘Membeli penerbitan EI’ di bawah) untuk kandungan tersebut.

Nama korporat, logo dan peranti EI yang disebut atau digambarkan di Laman web ialah hak milik EI dan tidak boleh digunakan tanpa persetujuan bertulis sebelumnya daripada EI. Status kami (dan penyumbang yang dikenal pasti) sebagai pengarang kandungan di Laman web kami mesti sentiasa diakui.


Baca Terma dan Syarat dan Dasar Privasi Energy Institute dalam Bahasa Inggeris:

https://www.energyinst.org/terms

https://www.energyinst.org/privacy