Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Thermowell barst

Gepubliceerd op 12/01/24 114 Views

Bij een offshore gasfabriek ontstond een lek in een hogedruksleiding op een plaats van een thermowell, waardoor brand ontstond. De snelheid in de warmte wisselaar van een gaskoeler werd verhoogd, waardoor de rmowell ging trillen en een vermoeiingsscheur ontstond.

Stel uzelf of uw team de vraag:

  • Hoe kan zoiets hier gebeuren (bijv. op onze locatie)?
  • Welke veiligheidsmaatregelen (d.w.z. procedures, beheersingsmaatregelen, barrières) hebben we om het risico te beperken?
  • Hoe weten we of de risicobeheersingsmaatregelen/barrières werken?
  • Hoe moeten we onze procedures, beheersingsmaatregelen/barrières of de manier waarop we werken verbeteren of veranderen?

Origineel materiaal met dank aan het European Process Safety Centre