Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Hexaan Lekkage

Gepubliceerd op 10/01/24 112 Views

Bij een extractie-eenheid waarbij hexaan wordt gebruikt, ontstond een gat van 3mm in de buurt van de flens van een kogelkraan in een leiding van 2 barg. Er ontstond een grote hexaan gaswolk in het gebouw die gedetecteerd en ontlucht werd.

Stel uzelf of uw team de vraag:

  • Hoe kan zoiets hier gebeuren (bijv. op onze locatie)?
  • Welke veiligheidsmaatregelen (d.w.z. procedures, beheersingsmaatregelen, barrières) hebben we om het risico te beperken?
  • Hoe weten we of de risicobeheersingsmaatregelen/barrières werken?
  • Hoe moeten we onze procedures, beheersingsmaatregelen/barrières of de manier waarop we werken verbeteren of veranderen?

Origineel materiaal met dank aan het European Process Safety Centre