Toevoegen aan beginscherm

Als u deze app aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op en vervolgens op ‘Toevoegen aan beginscherm’.

Brand in een pijpleidings sleuf

Gepubliceerd op 11/11/23 120 Views

Om een nieuwe isomerisatie-eenheid in een raffinaderij op te starten, werd een bestaande pijpleiding gereinigd en leeggepompt. Toen de nafta door die leiding werd gepompt, stond de drain plaat nog open en werd er meer dan 1000 m3 in een pijpleidingssleuf gemorst. Hierdoor ontstond een brand met ernstige schade.

Stel uzelf of uw team de vraag:

  • Hoe kan zoiets hier gebeuren (bijv. op onze locatie)?
  • Welke veiligheidsmaatregelen (d.w.z. procedures, beheersingsmaatregelen, barrières) hebben we om het risico te beperken?
  • Hoe weten we of de risicobeheersingsmaatregelen/barrières werken?
  • Hoe moeten we onze procedures, beheersingsmaatregelen/barrières of de manier waarop we werken verbeteren of veranderen?

Met dank aan European Process Safety Centre